CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del Consell Insular de Menorca, LOT III: Danys Materials

Núm. Exp: 4311/000011.As/2015 (LOT III)

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: