CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del CIM, LOT II (Responsabilitat Civil i Patrimonial, pòlissa núm. 60021375)

Núm. Exp: 4311/000008.As/2015 (LOT II)

Data aprovació: 18-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 31-01-2017

Formalització contracte: 28-07-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

Import (IVA exclòs): 39.200,00 €

Entrada en vigor: 18-08-2015