Serveis

Contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de propietat del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000009.Ser/2015

Data aprovació: 15-06-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 147.169,92 €

Data límit de presentació d'ofertes: 03-07-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 28-10-2015 9:27:08

Aprovació adjudicació: 19-10-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL

Import (IVA exclòs): 61.920,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 28-10-2015

Formalització contracte: 26-10-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL

Import (IVA exclòs): 61.920,00 €

Entrada en vigor: 27-10-2015