Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte programa per a la millora de les condicions de prestació del servei regular de transports públic de viatgers per carretera en la concessió IB-08 (Maó- Fornells i Filloles)

Núm. Exp: 4311/000007.GSP/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: