Serveis

Contracte del servei de sanitaris químics a les platges de Menorca (cala en Turqueta, son Saura -es Banyul i Bellavista-, Macarella, la Vall, es Talaier, Cavalleria i Binimel·là), anys 2015-2016.

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2015

Data aprovació: 11-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 117.058,05 €

Data límit de presentació d'ofertes: 29-05-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 26-06-2015 14:38:59

Aprovació adjudicació: 22-06-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTATILS, SL (SANIEC)

Import (IVA exclòs): 95.190,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 29-06-2015

Formalització contracte: 22-06-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTATILS, SL (SANIEC)

Import (IVA exclòs): 95.190,00 €

Entrada en vigor: 23-06-2015