Serveis

Contracte de Servei de manteniment dels extintors i equips contra incendis als edificis i vehicles del Consel Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2015

Data aprovació: 27-04-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 30.905,33 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-05-2015

Obertura pliques: Es comunicarà als licitadors a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 14-07-2015 8:19:09

Aprovació adjudicació: 03-07-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: EXTINCISE BALEAR, SL

Import (IVA exclòs): 23.179,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 24-07-2015

Formalització contracte: 22-07-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: EXTINCISE BALEAR, SL

Import (IVA exclòs): 23.179,00 €

Entrada en vigor: 23-07-2015