Serveis

Contracte del servei de sanitaris químics a les platges de Menorca (Cala en Turqueta, Son Saura -es Banyul i Bellavista-, Macarella, la Vall, es Talaier, Cavalleria i Binimel·là), Any 2015

Núm. Exp: 4301/000003.Ser/2015

Data aprovació: 08-04-2015

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs): 61.079,30 €

Data límit de presentació d'ofertes: 04-05-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 11-05-2015 10:35:21

Aprovació adjudicació: 11-05-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa:

Import (IVA exclòs):