Obres

Pròrroga del Termini d'execució de les obres per executar el Projecte de construcció d'un carril bici de Maó as Castell, a la carretera Me-2 del Pk 0+820 fins al Pk 2+200

Núm. Exp: 4311/000003.Ob/2015

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: