CPABI (Contractes Patrimonials sobre Béns Immobles)

Contracte d'arrendament d'habitatge destinat al servei de la dona del CIM

Núm. Exp: 4301/000003.Llog/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: