CPABI (Contractes Patrimonials sobre Béns Immobles)

Lloguer del local situat al Carrer Antoni Oquendo, núm. 12 de Maó, per magatzem de l'arxiu històric de Maó

Núm. Exp: 4301/000023.Llog/2014

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: