Gestió del Servei Públic

Prórroga del Contracte-Programa per a l'ampliació de l'itinerari i l'increment de freqüències del servei regular de Trasport Públic de viatgers per carretera (IB-07), Ciutadella-Antiga estació Marítima

Núm. Exp: 4311/000010.GSP/2014

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: