Obres

Contractació de les obres corresponents al projecte complementari a la variant de Ferreries, de reordenació de l'antic tram urbà de la ctra. Me-1 al seu pas per Ferreries

Núm. Exp: 4301/000024.Ob/2014

Data aprovació: 01-12-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 640.710,47 €

Data límit de presentació d'ofertes: 07-01-2015

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 10-02-2015 12:37:08

Aprovació adjudicació: 09-02-2015

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: ANTONIO Y DIEGO, SA

Import (IVA exclòs): 455.722,85 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 12-02-2015

Formalització contracte: 11-02-2015

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: ANTONIO Y DIEGO, SA

Import (IVA exclòs): 455.722,85 €

Entrada en vigor: