Serveis

Pròrroga del contracre de serveis del contracte de la prestació de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i/o serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000002.Ser/2014

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Presidència


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: