Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB-08: Nou contracte programa per determinar les condicions de prestació, els objectius de servei i el règim econòmic de l’increment d’expedicions de la concessió IB-08.

Núm. Exp: 4310/000006.GSP/2014

Data aprovació: 19-05-2014

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: