Serveis

Modificació del contracte de serveis per a la realització de la neteja a diferents dependències administratives del Consell Insular de Menorca, reduïint el servei de neteja de Sa Platja Gran de Ciutadella, i del Casal de Gent Gran, del camí des Castell, núm. 31, de Maó.

Núm. Exp: 4310/000003.Ser/2014

Data aprovació: 12-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: