Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió de Transports IB-06 (Bus nit):

Núm. Exp: 4310/000007.GSP/2014

Data aprovació: 21-07-2014

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: