Subministrament

Contracte del subministrament, la instal·lació i el manteniment de màquines de venda i validació dels títols del transport públic regular de viatgers, i de l'adquisició i el manteniment d’un nou programari tarifari per a les esmentades màquines

Núm. Exp: 4302/000001.Sub/2014

Data aprovació: 14-04-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 175.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació: 29-10-2014 9:06:28

Aprovació adjudicació: 27-10-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU

Import (IVA exclòs): 174.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 20-11-2014

Formalització contracte: 19-11-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas, SAU (GMV)

Import (IVA exclòs): 174.000,00 €

Entrada en vigor: 19-11-2014