CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d'assegurances del CIM, LOT II (Responsabilitat Civil i Patrimonial, pòlissa núm. 60021375)

Núm. Exp: 4311/000006.As/2014 (LOT II)

Data aprovació: 16-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: