Serveis

Contracte de serveis d'assistència psicològica grupal específica per al servei coordinador de drogodependències del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4301/000020.Ser/2014

Data aprovació: 22-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 68.522,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 15-10-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 01-12-2014 12:55:13

Aprovació adjudicació: 01-12-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CATERINA ENRICH CARDONA

Import (IVA exclòs): 61.200,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 23-12-2014

Formalització contracte: 16-12-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: CATERINA ENRICH CARDONA

Import (IVA exclòs): 61.200,00 €

Entrada en vigor: 01-01-2015