Gestió del Servei Públic

Pròrroga gestió, mitjançant concessió, servei d'ensenyança complementària d'educació de persones adultes

Núm. Exp: 4311/000008.GSP/2014

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: