Gestió del Servei Públic

Contracte de gestió de servei públic de transport regular permanent i d'ús general de viatgers per carretera, línia IB-37: Maó - Aeroport

Núm. Exp: 4301/000017.GSP/2014

Data aprovació: 04-08-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 688.795,24 €

Data límit de presentació d'ofertes: 15-09-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 26-11-2014 8:10:07

Aprovació adjudicació: 17-11-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Torres Allés Autocares, SLU

Import (IVA exclòs): 688.786,48 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 23-12-2014

Formalització contracte: 12-12-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Torres Allés Autocares, SLU

Import (IVA exclòs): 688.786,48 €

Entrada en vigor: