Gestió del Servei Públic

Contracte per a la gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic insular de teleassistència domiciliària

Núm. Exp: 4301/000018.GSP/2014

Data aprovació: 04-08-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 556.519,20 €

Data límit de presentació d'ofertes: 15-09-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació: 30-12-2014 11:57:37

Aprovació adjudicació: 09-12-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU

Import (IVA exclòs): 470.896,80 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte: 15-01-2015

Formalització contracte: 12-01-2015

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAU

Import (IVA exclòs): 470.896,80 €

Entrada en vigor: