Gestió del Servei Públic

Modificació concessió IB-07: ampliació de l'itirenari i l'increment de freqüències sel servei regular de transports públic de viatgers per carretera (IB-07) Ciutadella-Antiga Estació Marítima

Núm. Exp: 4310/000002.GSP/2014

Data aprovació: 28-04-2014

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: