Subministrament

Contracte de subministraments i serveis per a la museïtzació de ca n'Oliver

Núm. Exp: 4301/000014.Sub/2014

Data aprovació: 09-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 285.664,01 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21-07-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 29-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SONO-CROQUIS-KULTURA

Import (IVA exclòs): 282.164,39 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 27-10-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UTE SONO-CROQUIS-KULTURA

Import (IVA exclòs): 282.164,39 €

Entrada en vigor: 28-10-2014