Obres

Contractació de les obres per executar el projecte de restauració del talaiot núm. 1 del poblat talaiòtic de Montefí i d'habilitació d'un aparcament

Núm. Exp: 4302/000006.Ob/2013

Data aprovació: 02-12-2013

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 139.942,25 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques:

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 14-04-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 99.918,77 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 08-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: M. POLO, SL

Import (IVA exclòs): 99.918,77 €

Entrada en vigor: