Serveis

Contracte de serveis per a la coordinació en matèria de seguretat i salut corresponent a les obres de millora de la carretera Me-1 entre Maó i Alaior

Núm. Exp: 4301/000013.Ser/2014

Data aprovació: 26-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 44.717,11 €

Data límit de presentació d'ofertes: 18-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 23-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ATENEA SEGURIDAD I MEDIO AMBIENTE, SA

Import (IVA exclòs): 27.103,04 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 15-10-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ATENEA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SA

Import (IVA exclòs): 27.103,04 €

Entrada en vigor: