Serveis

Contracte de la prestació dels serveis per a la gestió de l'arxiu d'imatge i so de Menorca

Núm. Exp: 4301/000011.Ser/2014

Data aprovació: 19-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 59.504,14 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 14-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 59.504,14 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 18-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: ASSOCIACIÓ ALADERN

Import (IVA exclòs): 59.504,14 €

Entrada en vigor: 19-07-2014