Serveis

Contracte reservat del servei d’informadors controladors dels accessos a les platges de Cala en Turqueta, Son Saura, Macarella, La Vall i Binimel·là

Núm. Exp: 4301/000012.Ser/2014

Data aprovació: 19-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 48.757,20 €

Data límit de presentació d'ofertes: 13-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 21-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 48.719,79 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 25-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA

Import (IVA exclòs): 48.719,79 €

Entrada en vigor: 26-07-2014