Obres

Contractació de les obres per executar el projecte de vial de bicicletes i condicionament del camí de Torralba, d’Alaior, a la cruïlla amb la carretera Me-12, terme municipal d’Alaior, Menorca. Fase 2

Núm. Exp: 4301/000010.Ob/2014

Data aprovació: 19-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 979.278,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 24-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 20-08-2014

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: FERROVIAL AGROMAN, SA

Import (IVA exclòs): 913.932,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 11-09-2014

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: FERROVIAL AGROMAN, SA

Import (IVA exclòs): 913.932,00 €

Entrada en vigor: