Obres

Contractació de les obres per executar el Projecte de construcció d'un carril bici de Maó as Castell, a la carretera Me-2 del Pk 0+820 fins al Pk 2+200

Núm. Exp: 4301/000009.Ob/2014

Data aprovació: 12-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 412.328,22 €

Data límit de presentació d'ofertes: 17-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 04-08-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCIÓN Y OBRA CIVIL, SL (INCOC)

Import (IVA exclòs): 314.688,90 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 04-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCIÓN Y OBRA CIVIL, SL (INCOC)

Import (IVA exclòs): 314.688,90 €

Entrada en vigor: 25-09-2014