Serveis

Contracte de serveis per a la neteja, el manteniment i la instal·lació de plafons informatius a Béns d'Interès Cultural de l'illa de Menorca, any 2014

Núm. Exp: 4301/000008.Ser/2014

Data aprovació: 12-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 82.264,60 €

Data límit de presentació d'ofertes: 06-06-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 01-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Mancome Ciutadella, SL

Import (IVA exclòs): 81.764,60 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 19-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: Mancome Ciutadella, SL

Import (IVA exclòs): 81.764,60 €

Entrada en vigor: 20-09-2014