Serveis

Contractació de serveis de sanitaris químics a les platges de Menorca cala en Turqueta, Son Saura (es Banyul i Bellavista), Macarella, la Vall, es Talaier, Cavalleria, i Binimel·là, per procediment obert i tramitació ordinària

Núm. Exp: 4301/000007.Ser/2014

Data aprovació: 05-05-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 61.079,30 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-05-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 16-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTÀTILS, SL (SANIEC)

Import (IVA exclòs): 60.268,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 19-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: LLOGUER DE SANITARIS PORTÀTILS, SL (SANIEC)

Import (IVA exclòs): 60.268,00 €

Entrada en vigor: 19-06-2014