Serveis

Contracte de serveis per a la direcció de les obres, la vigilància ambiental i el control del patrimoni històric corresponents a les obres de millora de la carretera Me-1, entre Maó i Alaior

Núm. Exp: 4301/000006.Ser/2014

Data aprovació: 14-04-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 268.302,63 €

Data límit de presentació d'ofertes: 26-05-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 09-09-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UAP2100, SL

Import (IVA exclòs): 187.000,00 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 17-11-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: UAP2100, SL

Import (IVA exclòs): 187.000,00 €

Entrada en vigor: