Serveis

Contractació de serveis per la supervisió del projecte executiu, la direcció d'obra i la coordinació de seguretat i salut de l'execució de l'obra i desplegament d'una xarxa de telecomunicacions de nova generació a l'illa de Menorca

Núm. Exp: 4301/000005.Ser/2014

Data aprovació: 31-03-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 113.278,12 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21-04-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 23-06-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, SL

Import (IVA exclòs): 74.276,46 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 01-07-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa: GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, SL

Import (IVA exclòs): 74.276,46 €

Entrada en vigor: