Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB-06: - Suspendre el servei Bus Exprés, entre l’1 de novembre de 2013 i el 30 d’abril de 2014 - Modificar, en el període esmentat, el nombre d’expedicions previstes en el contracte programa d’1 de març de 2011, de les línies que consten a continuació, en els termes que consten en l’annex: Línia 02, Maó-es Castell Línia 03, Maó-Sant Lluís Línia 18, Maó-Instituts Bintalfa (llençadora) Línia 21, Maó-Sant Climent Línia 31, Maó-Cala en Porter Línia 73, Maó-es Migjorn Gran Línia 74, Ciutadella-es Migjorn Gran - Modificar el règim econòmic

Núm. Exp: 4310/000018.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: