Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB-37: - Aprovar la implantació de les targetes d’abonament del transport en autobús T10, T40, T21 - Implantació targetes T-Gran, T-Mes i T-Acompanyant - Ampliació definitiva els supòsits per ser beneficiari de la T-Mes -Aprovar el sistema de compensacions pel descompte en el preu del bitllet senzill per als usuaris de les targetes T10, T40, T21, T-Gran, T-Mes i T-Acompanyant

Núm. Exp: 4310/000013.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: