Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió de Transports IB-06: - Implantació de targetes T10,T40,T21 - Mantenir targetes T-GRan, T-Mes i T-Acompanyant - Ampliació definitiva dels supòsits beneficiaris de la T-Mes - Aprovació compensacions del descompte de bitllet senzill: T-10, T-40, T-21, T-Gran, T-Mes i T- Acompanyant

Núm. Exp: 4310/000010.GSP/2013

Data aprovació: 17-06-2013

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: