Gestió del Servei Públic

Modificació condicions de prestació del contracte programa de la concessió del transport regular de viatgers per carretera IB-08

Núm. Exp: 4310/000007.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: