Gestió del Servei Públic

Modificació Concessió IB-08 del règim tarifari de manera que s'apliquin tarifes zonals per viatgers per a cada una de les zones del servei

Núm. Exp: 4310/000005.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: