Gestió del Servei Públic

Modificació servei d'inspecció tècnica de vehicles a Menorca (ITV)

Núm. Exp: 4310/000003.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: