CPSL (Contractes Privats Subjectes a la LCSP, d'objecte diferent als anteriors)

Pròrroga de la contractació de la cobertura d’assegurances de vida i accidents del Consell Insular de Menorca ,LOT I- A1: Cobertura d’assegurances personals: vida i, LOT-A2: Cobertura d’assegurances personals: accidents

Núm. Exp: 4311/000006.As/2013 (LOT I A1-A2)

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 7.927,69 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: