Gestió del Servei Públic

Modificació del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei d'ensenyament complementari d'educació de persones adultes

Núm. Exp: 4310/000014.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): -59.786,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: