Gestió del Servei Públic

Pròrroga del contracte per a la gestió, mitjançant concessió, del servei d'ensenyament complementari d'educació de persones adultes

Núm. Exp: 4311/000009.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs): 369.123,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: