Serveis

Pròrroga del contracte de serveis per a la vigilància i seguretat d'alguns edificis públics i serveis del Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000001.Ser/2014

Data aprovació: 24-02-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: