Serveis

Contracte reservat de serveis per a la conservació i el manteniment del Camí de Cavalls i del seu àmbit d'influencia segons el Pla Especial del Camí de Cavalls

Núm. Exp: 4301/000004.Ser/2014

Data aprovació: 17-02-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 193.898,72 €

Data límit de presentació d'ofertes: 31-03-2014

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 09-06-2014

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: ISLA CENTINELA , SL

Import (IVA exclòs): 190.020,75 €

 
Formalització Contracte

Publicació formalització contracte:

Formalització contracte: 04-07-2014

Òrgan aprovació: Presidència

Empresa: ISLA CENTINELA , SL

Import (IVA exclòs): 190.020,75 €

Entrada en vigor: 10-07-2014