Subministrament

Contracte del subministrament, la instal·lació i el manteniment de màquines de venda i validació dels títols del transport públic regular de viatgers, i de l'adquisició i el manteniment d’un nou programari tarifari per a les esmentades màquines

Núm. Exp: 4301/000003.Sub/2014

Data aprovació: 10-02-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 175.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: Es comunicarà a través del perfil del contractant

Adjudicació

Publicació adjudicació:

Aprovació adjudicació: 29-04-2014

Òrgan aprovació: Consell Executiu

Empresa:

Import (IVA exclòs):