Gestió del Servei Públic

Pròrroga de la concessió del Servei de neteja de platges, el seu accés i l’entorn

Núm. Exp: 4311/000002.GSP/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: