Serveis

Pròrroga del contracte per a la prestació del servei de missatgeria dels Consell Insular de Menorca

Núm. Exp: 4311/000016.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: