Serveis

Pròrroga del contracte de serveis de vigilància i seguretat de la seu del Consell Insular de Maó i dels serveis de drogodependències de Maó i Ciutadella

Núm. Exp: 4311/000014.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Consell Executiu


Import de la licitació (IVA exclòs): 555.240,55 €

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: