Serveis

Modificació del contracte de serveis per a la realització de la neteja a diferents dependències administratives del Consell Insular de Menorca, a fi d'incorporar-hi la neteja de l'edifici de la biblioteca pública de Maó

Núm. Exp: 4310/000016.Ser/2013

Data aprovació:

Òrgan aprovació: Comissió de Govern


Import de la licitació (IVA exclòs):

Data límit de presentació d'ofertes:

Obertura pliques: